Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op mogelijke vragen. Staat je vraag er niet tussen? Bezoek de contactpagina.

Aanvragen

Hoe vraag ik een financiering aan?
Je start een aanvraag door op de knop "Aanvragen" te klikken. Selecteer vervolgens de percelen en adressen die je wilt financieren. Heb je deze allemaal geselecteerd? Klik dan op de knop “Aanvraag starten” en doorloop de stappen.
Hoe lang duurt het om mijn aanvraag te beoordelen?
Lenda.nl beoordeelt de aanvraag eerst op volledigheid. Dit doen wij binnen één werkdag. Is alles akkoord dan wordt de aanvraag goedgekeurd voor verzending aan de geselecteerde financiers. Vervolgens krijgen de financiers vijf werkdagen om te reageren met een indicatieve aanbieding.
Aan welke financiers wordt een aanvraag gestuurd?
Per aanvraag selecteren wij drie financiers die de beste voorwaarden bieden op basis van de kenmerken van de aanvraag. Welke financiers dit zijn hangt af van belangrijke kenmerken zoals: hoogte hoofdsom, type vastgoed, type kredietnemer(s), bevoorschotting, de looptijd en het risicoprofiel. Valt er een financier af dan kunnen we een extra financier uitnodigen.
Kan ik ook een financier uitsluiten?
Ja, je kan per aanvraag één financier uitsluiten. Dit kan bijvoorbeeld een financier zijn waarmee je zelf al in contact staat. Of een financier die je om een andere reden niet wilt benaderen. Lenda.nl neemt geen contact op met de uitgesloten financier.
Voor hoeveel panden kan ik financiering aanvragen?
Lenda.nl heeft geen maximum in het aantal panden dat je kan toevoegen aan de Mijn Lenda.nl omgeving of waarvoor je financiering kan aanvragen. Wil je meer dan 10 panden toevoegen? Neem dan contact op met onze supportafdeling om deze via een databestand toe te voegen aan het systeem.

Financieringen

Voor welke doelstelling kan ik financiering aanvragen?
Je kan via Lenda.nl financiering aanvragen voor acquisities, herfinancieringen, overbrugging, verhogen van het hefboomniveau en verbouwingen. Wij bedienen momenteel geen aanvragen voor financieringen van nieuwbouw en herontwikkelingen. Dit kan wel via Asset Partners.
Voor welke bedragen kan ik financiering aanvragen?
Je kan via Lenda.nl financieringen vanaf € 1.000.000 aanvragen. Lenda.nl hanteert geen maximum aanvraagbedrag.
Voor welk type leningen kan ik financiering aanvragen?
Lenda.nl verzorgt aanvragen voor senior vastgoedfinanciering voor in Nederland gelegen vastgoed. Dit zijn financieringen op basis van een eerste hypotheekrecht.
Voor welk type vastgoed kan ik financiering aanvragen?
Je kan financiering aanvragen voor elk type beleggingsvastgoed en daarnaast ook voor bedrijfsvastgoed voor eigen gebruik. Het is niet mogelijk om via Lenda.nl financiering aan te vragen voor woningen voor eigen bewoning.
Voor welke kredietnemers kan ik financiering aanvragen?
Lenda.nl werkt alleen met financieringsaanvragen voor zakelijke kredietnemers. Dit zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en niet kwalificeren als consument. Alleen partijen met een KvK-inschrijving kunnen een account aanmaken.

Account

Wie kan een account aanmaken?
Alleen bedrijven kunnen een account aanmaken bij Lenda.nl. Elk accounthouder dient te beschikken over een actieve Kamer van Koophandel inschrijving.
Hoe vraag ik een account aan?
Je kan een account aanmaken door op de knop “Financiering aanvragen” te klikken en jouw panden te selecteren. In de volgende stap word je doorgeleid naar de registratiepagina. Je kan ook direct hier registreren.
Hoe lang duurt de goedkeuring van een account?
Nadat je op “Registeren” hebt gedrukt komt jouw account aanvraag bij ons binnen. Conform ons klantacceptatiebeleid dienen wij elke accountaanvraag te controleren voordat deze toegelaten wordt op de Mijn Lenda.nl omgeving. Dit gebeurt doorgaans binnen een paar uur tot maximaal één werkdag.
Kan Lenda.nl mij een account weigeren?
Ja, Lenda.nl is nooit verplicht een aanmelding te accepteren. Ook zijn wij nooit verplicht bepaalde producten en diensten aan te bieden of beschikbaar te maken voor gebruikers.
Zijn er kosten voor het gebruik van het Mijn Lenda.nl account?
Lenda.nl rekent geen kosten voor het gebruik van de Mijn Lenda.nl omgeving.

Voorwaarden

Welke voorwaarden zijn van toepassing?
Op elke financieringsaanvraag die Lenda.nl verwerkt zijn de algemene leveringsvoorwaarden en de opdrachtbevestiging van Lenda.nl van toepassing. De algemene leveringsvoorwaarden kan je hier vinden. De opdrachtbevestiging is inzichtelijk bij het indienen van een aanvraag.
Welke werkzaamheden doet Lenda.nl?
Nadat een aanvraag bij ons is geaccepteerd verrichten wij alle handelingen om indicatieve financieringsaanbiedingen tot stand te brengen bij de geselecteerde financiers. Vervolgens bieden we ondersteuning bij het afronden van de door jou gekozen aanbieding.
Wat zijn de kosten?
Lenda.nl rekent een succesafhankelijke vergoeding van 0,25% van de aangevraagde hoofdsom. In de opdrachtbevestiging staat dit bedrag gespecificeerd.
Wanneer moet ik de vergoeding betalen?
De vergoeding moet worden voldaan zodra een financieringsovereenkomst is ondertekend of, indien dit eerder is, er een financiering is verstrekt.
Betaal ik ook kosten als ik een transactie annuleer?
Je betaalt alleen een break-fee wanneer je zelf besluit een transactie niet door te zetten nadat je een indicatieve term sheet hebt ondertekend. De break-fee is in dat geval 0,125% van de aangevraagde hoofdsom.

Overige

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Heb je een klacht over Lenda.nl of over de producten en diensten? Neem dan contact met ons op via klachten@lenda.nl. Omschrijf volledig en duidelijk je klacht met daarbij de volgende gegevens: naam, het geregistreerde e-mailadres, bedrijfsnaam, de adresgegevens en het dossiernummer van de financieringsaanvraag. Na de klacht te hebben ontvangen sturen wij een ontvangstbevestiging en geven we binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie.
Hoe gaat Lenda.nl met mijn data om?
Alle gegevens worden opgeslagen in de beveiligde Mijn Lenda.nl omgeving en zijn alleen inzichtelijk voor de accounthouder en de medewerkers van Lenda.nl. Lenda.nl deelt deze informatie alleen met geselecteerde financiers. Je kan hier ons privacy statement lezen.

Jouw vastgoed verdient de
juiste financiers

Lenda.nl helpt vastgoedeigenaren verder.
Financiering aanvragen
Aanvragen in 15 minuten
Leningen vanaf € 1 miljoen
Indicaties in vijf werkdagen
Logo Lenda.nl